REGULAMIN SKLEPU

I. DEFINICJE
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zamówienia w ramach sklepu internetowego www.black-wood.pl
2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio
z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży produktów drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.black-wood.pl
5. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.black-wood.pl,
za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia.
6. Towar – produkty prezentowane w sklepie internetowym.
7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy firmą BLACKBOARD Tomasz Czarnecki prowadzącą sklep internetowy, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu.
8. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 17 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144, poz. 1204 ze zm.).
10. Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów – ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1225).
11. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.black-wood.pl
2. Sklep internetowy działający pod adresem www.black-wood.pl prowadzony jest przez firmę BLACKBOARD Tomasz Czarnecki z siedzibą przy ul. Klonowej 4E, 05-840 Brwinów, REGON 147340093 , NIP 534-224-16-43.
3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, przez stronę www.black-wood.pl
4. Regulamin znajduje się na stronie sklepu internetowego www.black-wood.pl i jest dostępny dla każdego w każdym czasie.
5. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
6. Firma BLACKBOARD Tomasz Czarnecki zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego, wycofania ze sprzedaży towarów, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
7. Ponieważ ustawienia wyświetlania jak również parametry poszczególnych monitorów mogą różnić się od siebie, sklep internetowy nie odpowiada za możliwe różnice w gamie kolorystycznej między faktycznym wyglądem produktu, a obrazem wyświetlanym na monitorze Klienta.
8. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Zmiana ta nie dotyczy zamówień będących w trakcie realizacji.
9. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za zamówiony towar przelewem bankowym.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
1. Zamówienia towarów w sklepie internetowym www.black-wood.pl można składać poprzez formularz zamówieniowy, stanowiący integralną część platformy sklepu internetowego.
2. Zamówienia może dokonać osoba, która poda dane wymagane do realizacji zamówienia.
3. Klient składa zamówienia bez konieczności zakładania konta w sklepie internetowym.
4. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany przez ich dodanie do koszyka.
5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
6. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem informację potwierdzającą.
IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA
1. Podstawowym warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie podczas składania zamówienia poprawnych danych kontaktowych i adresowych do wysyłki.
2. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego z Klientem na numer podany przez Klienta w formularzu zamówienia, w razie wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zamówienia.
3. W razie potrzeby anulowania zamówienia Klient powinien jak najszybciej skontaktować się ze sklepem internetowym.
4. W przypadku niedostępności zamówionego towaru Klient będzie niezwłocznie informowany o tym fakcie w celu podjęcia decyzji o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia (częściowa jego realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na towar brakujący, zamiana brakującego towaru na inny dostępny w sklepie, anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy za zamówione towary w przypadku przedpłaty na konto).
5. Realizacja zamówienia płatnego przelewem rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez Klienta.
6. Realizacja zamówienia w przypadku zamówienia za pobraniem zaczyna się od razu po wpłynięciu zamówienia do sklepu internetowego (w przypadku zamówienia złożonego w dniu wolnym od pracy realizacja zaczyna się w najbliższym dniu roboczym).
7. Sklep internetowy realizuje zamówienia w terminie od 1 do 7 dni roboczych.
8. Koszty przesyłki ponosi Klient.
9. Dane do przelewu: BLACKBOARD Tomasz Czarnecki, ul. Klonowa 4E, 05-840 Brwinów, numer konta: mBank 95 1140 2004 0000 3302 6605 4471 , w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Klienta oraz numer zamówienia.
10. Towary zamówione w sklepie internetowym wysyłane są wyłącznie pod adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia.
11. Przed podpisaniem odbioru przesyłki należy dokładnie obejrzeć opakowanie. W przypadku widocznych istotnych uszkodzeń, Klient nie powinien odebrać przesyłki, należy wtedy sporządzić protokół szkody w obecności listonosza lub kuriera.
12. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód sprzedaży (rachunek).
V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Klient – będący konsumentem, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, na podstawie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów – ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym towar został dostarczony Klientowi.
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
4. Informację o zamiarze zwrotu zakupionego towaru Klient powinien skierować w wiadomości e-mail wysłanej na adres: info@black-wood.pl. W wiadomości zwrotnej Klient otrzyma wszelkie informacje i wskazówki na temat realizacji zwrotu towaru.
VI. REKLAMACJE
1. BLACKBOARD Tomasz Czarnecki, jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, za niezgodność towaru z umową na podstawie przepisów ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży.
2. Reklamację należy zgłosić niezwłocznie od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową na adres e-mail: info@black-wood.pl.
3. W przypadku uzasadnionej reklamacji – towar uszkodzony zostanie naprawiony albo wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu jego braku) sklep internetowy zwróci nabywcy równowartość ceny produktu albo obniży jego cenę, albo stosownie do decyzji Klienta zaoferuje mu inny towar dostępny w sklepie internetowym.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkie dane osobowe wykorzystywane są do realizacji zamówień oraz za zgodą Klienta w celu informowania go o aktualnych promocjach i przecenach w sklepie internetowym.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ustaw: Kodeks cywilny, o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, o ochronie danych osobowych.
 
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem